CCTV ve Video Kontrol Sistemleri
CCTV and Video Surveillance
Kameralar ve bunlara bağlı kayıt/kontrol donanımları çeşitli maksatlarla izlenmek istenilen mahallerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Video sistemlerinin en önemli amacı gelişen olayları izleyerek veya alarm sistemleri vasıtasıyla anında tespit etmek ve müdahale etmek olmakla birlikte yapılan kayıtları izleyerek daha sonradan olaylardan haberdar olmak ve delil elde etmek de mümkündür.

Yaygın olarak bilinen adıyla Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemlerine bilgisayar ve network teknolojisinin devreye girmesiyle birlikte özel kablo ve kontrol donanımları kullanılması gereği ortana kalkmış ve açık bir platform haline dönüşmüştür. Video sistemlerinin diğer güvenlik, geçiş kontrol sistemleri ve bina kontrol sistemleriyle entegrasyonu kolaylaşmış hatta talep edilir hale gelmiştir.

Kameralar sadece videonun izlenmesi ve kayıt edilmesi ile kalmayıp bir takım yazılım ve donanımların eklenmesiyle operatör müdahalesine gere kalmadan alarmlar üretebilir, çeşitli obje ve plakaları tespit edebilir hale gelmiştir. Kameraların değişik sektörlerde güvenlik ve güvenlik dışı maksatlarla kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır:

• Akıllı Video İçerik Analizi Sistemleri
• İnsan Sayma ve Raporlama Sistemleri
• Plaka Tanıma Sistemleri

Cameras and accompanying recording / control components are widely used to survey for various purposes. Although the most important reason to use video systems is to monitor, detect and immediately respond to critical events, it is also possible to watch records to learn about past events and collect evidence.

With the introduction of computer and network technologies to closed-circuit television (CCTV) systems, the need of special cables and control equipment has disappeared and it becomes an open platform. Video system’s integration with other security, access control, and building management systems has become easier and demanded.

Cameras are not only used for monitoring and recording of video, but with the addition of some software and hardware, also generate alarms and identify various objects and licence plates without the need for operator intervention. Cameras have begun to be used in different sectors for security and non-security purposes.

• Intelligent Video Content Analysis Systems
• Human Counting and Reporting Systems
• License Plate Recognition Systems