Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri
Fire Detection and Alarm Systems
Yangın algılama ve alarm sistemleri her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangınları daha başlangıç aşamasında tespit etmek, binada yaşayanları bu durumdan haberdar etmek, gerekli güvenlik birimlerine ve itfaiyeye haber vermek amacıyla kurulan hem can hem de mal korumaya yönelik sistemlerdir. Bütün güvenlik sistemleri önemli olmasına rağmen yangının bir binaya ve yaşayanlarına verebileceği zararlar düşünüldüğünde yangın algılamanın gerekliliği daha net anlaşılabilir.

Yangın algılama sistemleri, yürürlükteki yangından korunma yönetmeliklerine ve ilgili standartlara uygun olarak tasarlanmaktadır. Binalarda farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek çok çeşitli uygulamalar yapılabilmektedir. Günümüzdeki teknolojik yapılaşmada yüksek binalar, fabrikalar, iş merkezleri, hastaneler ve insanların yoğun olarak bulunduğu binalarda yangın algılama sistemleri ile diğer güvenlik ve kontrol sistemleri arasında entegrasyon ihtiyacı ve seviyesi her geçen gün artmaktadır.
Fire Detection and Alarm Systems are installed to detect a fire in all buildings and facilities in an initial stage and to inform the residents of these places, necessary security and fire departments and to protect life and property. The need for fire detection can be understood more clearly when it is considered how much does a fire can damage human and the buildings despite all safety precautions.

The fire detection systems are designed in accordance with the current fire protection regulations and the relevant standards. There can be made various applications to meet different needs in the buildings. The needs and level of the integration between fire detection systems and other control and security systems which are applied in heavily used high-rise buildings, factories, office buildings, hospitals building are increasing every day