Merkezi Saat ve IP TV - Uydu Sistemleri
Central Clock and IP TV - Satellite Systems
Merkezi saat sistemleri; bir ana merkez saat ve buna bağlı olarak çalışan, dijital ve analog tali saat ünitelerinden oluşmaktadır. Yan saatler, sadece bir merkezi saate bağlı olduğunda çalışabilir. Merkezi saat, sürekli olarak GPS ile aldığı zaman bilgisi ile kendini senkronize eder ve en yüksek doğrulukta kalır. Saatler; yerleştirilecek mekânların büyüklük ve yerine göre istenilen büyüklükte ve değişik şekillerde özel olarak tasarlanmaktadır.

SMATV, birden fazla uydu ve yayın sinyalini birleşik olarak tüm TV noktalarına zayıflamadan ulaştırmak ve dağıtmak için kullanılır. Kurulan sistem genel olarak uydu antenleri, yayın merkezi ve dağıtım sistemlerinden oluşur. Özellikle kalabalık mekanlar ve televizyon kullanıcı sayısının fazla olduğu alanlarda, bloklar ve konutlar birbirleriyle yer altından bağlanır ve son kullanıcıya, uydu alıcısı kullanılmasına gerek kalmadan, TV görüntüsü ulaştırılır. Sensormatic, kullanılan bölgelere ve yaşam alanlarına göre, kanal sayısı ve sistem merkezi tasarlar ve kurulumunu gerçekleştirir
Central clock systems consist of one main clock and a digital and analog secondary clocks working synchronised. Secondary clocks cannot work as stand alone without existence of a main clock. Central clock is self- synchronised and stays at the highest accuracy always with time information received from GPS. Cloks are designed to have a unique scale and shape according to size and place of locations.

SMATV is used to transmit and distribute multiple satellite and broadcasting signals to all end points without getting weak in a combined manner. The installed system generally comprises of satellite antennas, broadcast center and the distribution systems. For especially crowded locations and areas with high number of TV users, blocks and houses are connected to each other through underground and Broadcasting is transmitted to the end user without using a satellite receiver. We design the number of channels and install the system center according to the living areas used.