Hastane Çağrı Sistemleri
Nurse and Emergency Call System for Hospitals
Hemşire Çağrı Sistemi, Mavi Kod Sistemi, Pembe Kod Sistemi, Beyaz Kod Sistemi, Hasta Takip Sistemi ve Konsültan Doktor Çağrı Sisteminden oluşan ve bunların birbirine entegre olarak çalıştığı ve yönetildiği iletişim ve otomasyon sistemidir.

Günümüzde hastanelerde ve sağlık amaçlı kuruluşlarda hasta ile sağlık personelinin etkili haberleşmesi büyük önem taşımaktadır. Hem hastanın isteklerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi hem de verilen hizmetin kalitesinin ölçümlenebilmesi için hemşire/ hasta haberleşme sistemlerinin kurulumu gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık amaçlı kuruluşların uluslararası akreditasyon birimleri tarafından akredite edilme koşullarından biri de bu sistemin mevcut ve amaca yönelik olarak çalışır durumda bulunmasıdır.
Nurse and Emergency Call system is a communication and automation system which consists of a Nurse Call System, a Blue Code System, a Pink Code System, a White Code System, and a Consultant Physician Call System in which all these systems operate and are managed as being integrated to each other.

Effective patient-nurse communications are very important in today’s hospitals and other health care organizations.Patient-nurse communication systems are increasingly being installed in order to provide better service and ensure the satisfaction of patients, as well as to measure and increase staff efficiency. Moreover, when it comes to international accreditation, hospitals and health care facilities are required to install nurse call systems as regulated by serious codes.