IP Telefon Çözümleri
IP Telephony Solutions
İşletmeler IP Santral sistemlerinin, katma değerli uygulamaları sayesinde değişen ve gelişen ihtiyaçlarını en etkin biçimde karşılıyor.

Ses, veri ve görüntüyü tek bir iletişim altyapısında birleştiren IP telefon santralları ve iletişim çözümleri her ölçekteki işletmeye klasik haberleşme yöntemlerinin yanında, VoIP, fax-over-IP, ses kayıt, konferans, görüntülü görüşme, sesli mesajların e-mail ile iletilmesi, durum bilgisi izleyebilme, anlık mesajlaşma, uzak abone ve uzak ofis iletişimi gibi gelişkin iletişim çözümleri sunuyor.
Organizations meet the needs by courtesy of value adding implementations of IP telephone systems.

Besides the conventional telecommunication methods, IP telephone terminals and communication solutions ,combine voice, image and data in one communication backbone, offer advanced communication solutions to every scale of organization such as VoIP, fax-over-IP, voice record, conferance, video conversation, delivery of voice messages via e-mail, surveilance of status information, instant messages, far terminal and far Office communication.