Sistem Odası Çözümleri
System Room Solutions
Sistem odalarının altyapı projelerinde, gerekli tüm donanımların en verimli ve güvenilir şekilde çalışabilmesi için ortamın doğru malzemeler kullanılarak dizayn edilmesi gerekmektedir. Özellikle zemin, tavan ve duvar uygulamaları, sistem odası içinde planlanan sistemlerin çalışma koşullarını doğrudan etkilemektedir. Yangına dayanıklı bölme duvar ve duvar kaplamaları, asma tavan ve zemin kaplamaları, boya, sıva ve sızdırmazlık uygulamaları proje esasları çerçevesinde yapılır.

1 Yükseltilmiş zeminler
2 Elektrik güç sistemleri ve enerji panoları
3 Datacenter kabinet sistemleri
4 Yangın algılama sistemleri
5 Gazlı yangın söndürme sistemleri
6 Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri (HPAC)
7 Yangına dayanıklı kapı ve duvar uygulamaları
8 Elektronik güvenlik sistemleri
9 Sistem odasına güvenlikli giriş sistemleri
In order all necessary hardware equipment to perform safe and efficient, ambient should be designed with correct materials for substructure projects of system rooms. Floor, ceiling and wall applications affects directly to working conditions of planned systems in systems room. Fire resistant partition walls and wall platings, false ceiling and floor installations, paint, plaster and sealing applications are performed within the frame of Project regulations.

1 Raised floors
2 Electrical power systems and power boards
3 Datacentercabinet systems
4 Fire detection systems
5 Gas extinguishing fire systems
6 Precision-controlled air-conditioning systems(HPAC)
7 Fire resistant doors and wall applications
8 Electronic security systems
9 Access control systems for system rooms